Wie kan er bij ons terecht?

You are amazing, just the way you are

Wie kan er bij ons terecht.

Iedereen met een zorgvraag en PGB kan bij ons terecht. Er is jarenlange ervaring met mensen met ASS, maar ook met mensen met psychische problematiek en mensen met een verstandelijke beperking. Contra indicaties zijn echter: overmatig agressief gedrag tegen mens en dier, overmatig drugs en/of alcohol gebruik. 

De begeleiding kan op verschillende zorgvragen inspelen. Of het nu gaat om het aanleren van sociale vaardigheden, maatschappelijke re-integratie of simpelweg een betekenisvolle en aantrekkelijke activiteit; het is allemaal mogelijk.

De aard van de activiteiten zullen moeten aansluiten op de cliënt,  hun beperking en hun behoefte. De activiteiten zijn praktisch en overzichtelijk en we kunnen deze in stappen verdelen zonder tijdsdruk. Tevens houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënten. 

De cliënten krijgen professionele begeleiding, waarbij gebruik wordt gemaakt van hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden en waarbij geluisterd wordt naar hun wensen. 

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. 

In de praktijk

Na het kennismakingsgesprek plannen we een intake-gesprek in. Hierbij gaan we dieper in op de ervaringen van de cliënt, mogelijkheden en zullen we de individuele doelen vast stellen. Je kan hierbij denken aan het leren ontwikkelen en aangaan van sociale contacten, het versterken van het organiseren en plannen of het ontwikkelen en/of versterken van een positief zelfbeeld.

Er wordt een rapportage (persoonlijk dossier) bijgehouden. Hierin staat de informatie van het intakegesprek, het persoonlijk plan met de doelen en de rapportage met de ontwikkeling van de cliënt.  De gestelde doelen worden regelmatig geëvalueerd met de cliënt en de betrokkenen. Tevens zijn er voortgangsgesprekken met de cliënt. Op deze gesprekken wordt weinig druk gelegd en deze zijn puur om te inventariseren of de cliënt het nog naar zijn/haar zin heeft en of er aanpassingen moeten komen in de begeleiding of werkzaamheden. 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig omgegaan wordt met het persoonlijke dossier en de informatie met betrekking tot de cliënten. We hechten dan ook veel waarde aan ons professionele beroepsgeheim.

2018-2024 Paard & Wij, +31(0)6 27372659.
KvK 70754233   SKJ 100023438   AGB 41527180
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.